ญี่ปุ่น Tomenosuke ร้านเดิม

"Mimi the Cannibal Girl" ฉบับที่ Crazy Purple ของ Utomaru