นโยบายความเป็นส่วนตัว

พนักงานของทางบริษัท (หลังจากนี้จะเรียกว่า "ร้านค้า") นั้นได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการเก็บรักษาข้อมูลอย่างถูกต้องเพื่อใช้ในการแบ่งแยกรายบุคคลสำหรับลูกค้า ( จะใช้เป็นชื่อเรียก "ผู้ที่สั่งซื้อทาง EC SiteShop ที่จัดทำขึ้นเป็นบริการของทางบริษัท" โดยรวมไปถึง "ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเวปไซต์ของทางบริษัท") และให้เป็นไปตามการรักษากฎระเบียบของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (หลังจากนี้จะเรียกว่า "กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") จึงจะดำเนินการปฎิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว (หลังจากนี้จะเรียกว่า "นโยบายความเป็นส่วนตัว") เพื่อให้สามารถใช้งานและเก็บรักษาได้อย่างถูกต้อง. ลูกค้าเมื่อมีการใช้งานด้านการบริการของทางบริษัท ขอให้ทำการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวให้เข้าใจและจำเป็นจะต้องรับทราบกับเนื้อหารายละเอียดด้วย. ในกรณีที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ ก็จะไม่สามารถเข้าใช้เวปไซต์ของทางบริษัทรวมไปถึงการบริการของทางบริษัทด้วย

ข้อกำหนดเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคล

เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการระบุความเป็นส่วนตัว และเป็นสิ่งที่สามารถระบุเฉพาะเจาะจงความเป็นส่วนตัวได้เช่น ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และการระบุอื่นๆ
เป็นสิ่งที่สามารถเปรียบเทียบกับข้อมูลอื่นๆได้ และสามารถใช้เป็นสิ่งที่ระบุเฉพาะเจาะจงความเป็นส่วนตัวได้

การควมคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคล

ทางบริษัทได้ทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการลงทะเบียนเอาไว้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่บุคคลทั่วไปที่เข้ามาใช้งานนั้นไม่สามารถจะเข้าถึงได้
และถึงแม้จะเป็นการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมดที่มาจากการฝากให้จัดการจากทางภายนอก ก็จะถูกปกป้องด้วยกฎระเบียบของทางบริษัท

การควมคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคล

ทางบริษัทจะไม่ทำการส่งมอบ แพร่งพรายข้อมูลของลูกค้าให้กับบุคคลที่สามโดยที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากทางลูกค้าก่อน ยกเว้นกรณีได้ระบุเอาไว้ด้านล่างนี้
กรณีที่จำเป็นสำหรับการนำเสนอบริการของทางบริษัท
กรณีที่จะต้องนำเสนอตามคำสั่งทางกฎหมายไปยังฝ่ายการทำงานที่รับฝากเรื่อง(ธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กับสัญญาในการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลกับกรณีที่มีความสัมพันธ์ในการให้ความร่วมมือ ในกรณีนี้ จะมีการนำเสนอเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ ในขอบเขตที่จำเป็นน้อยที่สุดในการนำเสนอบริการของบริษัท ที่จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัดของบริษัท)
ถูกกฎหมาย
กรณีที่จะต้องนำข้อมูลไปทำการตรวจสอบสำหรับสถาบันทางการเงิน
กรณีที่จะต้องนำไปแก้ไขปัญหากับบุคคลที่สาม

ปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนด

ทางบริษัทจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวให้ได้อย่างเหมาะสม และจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามความจำเป็น